{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

寶麗金 PolyGram 50 GOLDEN hits CD+DVD

寶麗金 PolyGram 50 GOLDEN hits CD+DVD

0729710


HK$159.00
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
Add to Wishlist
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}

{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.
Add to Wishlist
Description
Shipping & Payment

CD+DVD


I. 寶麗金 50 : 半世紀之歌 20'00

1.明星 (譚詠麟 / 陳慧嫻) 2. 雨中的戀人們 (黃凱芹) 3. 問你問我 (王馨平)

4.緣份的天空 (湯寶如) 5. 淚之旅 (鍾鎮濤) 6.人在旅途灑淚時 (區瑞強 / 雷安娜)
7.Love Me Once Again (陳慧嫻) 8.相識在童年 (區瑞強) 9.如果你知我苦衷 (湯寶如)
10.讓我坦蕩蕩 (鍾鎮濤) 11.我是痴情無限 (雷安娜) 12.相思風雨中 (譚詠麟 / 湯寶如)
13.堆積情感 (王馨平) 14.天才與白痴 (鍾鎮濤 / 彭健新 / 區瑞強) 15.患難建真情 (雷安娜)
16.二等良民 (彭健新) 17.雪中情 (王馨平) 18.鐵塔凌雲 (區瑞強) 19.天才白痴夢 (露雲娜)
20.萬千寵愛在一身 (黃凱芹 / 陳慧嫻) 21.兩忘烟水裏 (鍾鎮濤 / 王馨平) 22.殘夢 (陳慧嫻)
23.長流不息 (彭健新 / 露雲娜) 24.彩雲曲 (雷安娜)

25.忘情森巴舞 (陳慧嫻/露雲娜 /湯寶如/王馨平)


II. 寶麗金 50 : 半世紀之歌 (Duets) 5'41
1.明星 (譚詠麟 /陳慧嫻 ) 2.人在旅途灑淚時 (區瑞強 / 雷安娜) 3.相思風雨中 (譚詠麟/湯寶如)
4.萬千寵愛在一身 (黃凱芹 / 陳慧嫻) 5.兩忘烟水裏 (鍾鎮濤 / 王馨平)

6.長流不息 (彭健新 / 露雲娜) 7.忘情森巴舞 (陳慧嫻 / 露雲娜 / 湯寶如 / 王馨平)


III. Stars on PolyGram 50 10'39
1.L-O-V-E Love (The Wynners) 2.玩吓啦 (The Wynners) 3.閃閃星辰 (鍾鎮濤)
4.風中勁草 (譚詠麟 / 黃凱芹) 5.祇願一生愛一人 (黃凱芹) 6.明日各東西 (陳慧嫻)
7.忘記他 (王馨平) 8.失戀 (陳慧嫻 / 露雲娜 / 湯寶如 / 王馨平) 9.無情夜冷風 (雷安娜)
10.萬水千山縱橫 (音樂) 11.夏日寒風 (譚詠麟) 12.今夜星光燦爛 (露雲娜)
13.最緊要好玩 (鍾鎮濤) 14.鬼馬雙星 (彭健新) 15.陪著她 (The Wynners)
16.愛情組曲 (鍾鎮濤 / 彭健新 / 區瑞強) 17.戚眼眉 (露雲娜) 18.貪 貪 貪 (陳慧嫻) 19.水中花 (譚詠
麟) 20.小時候 (露雲娜) 21.天籟…星河傳說 (黃凱芹) 22.愛情陷阱 (音樂) 23.天才白痴錢錢錢 (
譚詠麟 / 鍾鎮濤 / 區瑞強) 24.最佳拍檔 (黃凱芹)

25.紅日 (陳慧嫻 / 露雲娜 / 湯寶如 / 王馨平)


IV. Stars on PolyGram 50 (Radio Edit) 4'34
1. 陪著她 (The Wynners) 2.愛情組曲 (鍾鎮濤 / 彭健新 / 區瑞強) 3.戚眼眉 (露雲娜)
4.貪 貪 貪 (陳慧嫻) 5.水中花 (譚詠麟) 6.小時候 (露雲娜) 7.天籟…星河傳說 (黃凱芹)
8.愛情陷阱 (音樂) 9.天才白痴錢錢錢 (譚詠麟 / 鍾鎮濤 / 區瑞強)
10.最佳拍檔 (黃凱芹) 11. 紅日 (陳慧嫻 / 露雲娜 /湯寶如 / 王馨平)


光輝印證50年.群星參與全新錄音歌曲


DVD

1. 寶麗金 50 : 半世紀之歌

2. Stars on PolyGram 50

Delivery Options

  • 海外郵寄: 香港郵政 HongKong Post
  • 本地郵寄: SF EXPRESS 順豐速運/ Hongkong Post 香港郵政
  • 門市取貨

Payment Options

  • WeChat Pay
  • Alipay (HK)_SHOPLINE Payments
  • Alipay(CN)
  • PayPal & Credit Card
  • Credit Card
  • Shopline Payment(FPS)